REDAKTIONSRUTA

end section title
Uppgifter enligt 5 § TMG:
HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH
Mittelweg 110 b
D-20149 Hamburg
T +49 40 444 055 60
F +49 40 444 055 620

Representeras av:
Verkställande direktör: Mardjan Gerdes, Thomas Stokan

Registerpost:
Registerdomstol: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 125655

VAT-nummer:
VAT-nummer enligt 27 a §, momslagen:
DE 815401776

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har tagits fram med största omsorg. Vi ansvarar dock inte för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Vi är som tjänsteleverantör ansvariga för det egna innehållet på dessa sajter enligt allmän lag, se 7 §, första stycket, TMG. Enligt 8 till 10 §§, TMG, är vi som tillhandahållare av tjänster inte skyldiga att övervaka främmande information som överförs eller lagras och inte heller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldighet att ta bort eller spärra användningen av information enligt allmän lag påverkas ej. Ett ansvar i detta sammanhang är dock endast möjligt från och med dagen för kännedom om en konkret lagöverträdelse. Erhåller vi kännedom om motsvarande lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part. Över dessa sidors innehåll har vi inget inflytande. Av denna anledning kan vi inte ansvara för dessa främmande innehåll. Ansvariga för innehållet på dessa länkade sidor är alltid sajternas respektive tillhandahållare eller operatör. De länkade sajterna kontrollerades vid tidpunkten för länkning med avseende på eventuella lagöverträdelser. Vid tidpunkten för länkning upptäcktes inget olagligt innehåll. En permanent kontroll av innehållet på länkade sajter är dock inte skälig utan konkreta misstankar om lagöverträdelser. Erhåller vi kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt
De innehåll och arbeten som tagits fram av operatörerna omfattas av den tyska upphovsrätten. För reproduktion, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser krävs ett skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sajt är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning . I den mån innehållet på denna sajt inte tagits fram av operatören, skyddas tredje parts upphovsrätt. I synnerhet markeras innehåll från tredje part på motsvarande sätt. Om du trots allt upptäcker en kränkning av upphovsrätten ber vi om ett motsvarande meddelande. Erhåller vi kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Dataskydd
Det är i regel möjligt att använda vår webbsida utan att ange personrelaterade uppgifter. I den mån vi på våra sajter samlar in personrelaterade uppgifter (exempelvis namn, adress eller e-postadresser), sker detta om möjligt frivilligt. Dessa uppgifter överlämnas inte till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.
Vi hänvisar till att dataöverföringen via internet (exempelvis vid kommunikation via e-post) uppvisar säkerhetsluckor. Ett komplett skydd av uppgifterna mot obehörig åtkomst genom tredje part är inte möjligt.
Användning av de kontaktuppgifter som publicerats på grund av föreskrifterna för redaktionsrutor genom tredje part för att skicka icke uttryckligen beställd reklam och information är härmed uttryckligen förbjuden. Operatörerna för dessa sajter förbehåller sig uttryckligen att vidta rättsliga åtgärder om icke beställd reklam skickas ut, till exempel skräppost via e-post.