HAM-LOG-GRUPPE

INTERNT

  • Inhouse sv 1
  • Inhouse sv 2
  • Inhouse sv 3

HAM-LOG-GRUPPE Inhouse – din kontakt för framgångsrik intern logistik

Vid optimering av interna logistiska processer hjälper HAM-LOG GRUPPE sina partnerföretag med expertkunskap och med att harmonisera interna och externa processer. Tillsammans anpassas och genomförs alla nödvändiga åtgärder för en smidig intralogistik till företagets processer. Detta omfattar förutom hela lagerhanteringen direkt hos kunden lossning, godsmottagning, lagring samt kommissionering och lastning av varorna. Genom att implementera ett individuellt optimerat processflöde och därmed ett utförande av arbetsmomenten i exakt rätt tid, kan kunderna hos HAM-LOG-GRUPPE i väsentlig omfattning reducera onödig väntetid och därmed sammanhängande kostnader. HAM-LOG-GRUPPE står gärna till tjänst med konsultation, kontakta oss.