HAM-LOG-GRUPPE

HÖGA STANDARDER

img_sozial_thumb

Medarbetarna får en skälig och rättvis lön, som de erhåller varje månad som icke-kontant betalning. Dessutom läggs stort värde på en rättvis semesterplanering.

Alla medarbetare har heltidsanställningar i sina hemländer och giltiga arbetsdokument, även omfattar en allmän sjukförsäkring.

Alla medarbetare erhåller en certifierad och möblerad bostad. Förutom hyran betalar vi även energi- och tilläggskostnader.

Vi erbjuder ett omfattande fritids- och sportprogram och främjar den regelbundna kontakten mellan de anställda och deras familjer, till exempel genom att tillhandahålla gratis internet i bostäderna.

Flerspråkiga medarbetare säkerställer en smidig kommunikation mellan alla anställda. En ledningsgrupp med projektledare och förmän är kontaktperson för alla frågor.