Slide 1 Slide 2

Hos HAM-LOG-GRUPPE står människan i centrum: När det gäller våra tjänster för partner från Tyskland och hela Europa satsar vi på ett nära partnerskap, erfarenhet, tillförlitlighet och förtroende. Endast på detta sätt kan vi erbjuda våra kunder sofistikerade och tillförlitliga tjänster och förmedla kvalificerad och motiverad personal för logistikprojekt. Med vårt huvudkontor i Hamburg, porten till världen, ser vi oss själva som en del av det tyska näringslivet, men också som ett ansvarstagande företag med verksamhet i Europeiska gemenskapen.

HAM-LOG-GRUPPE

Tjänster inom logistikbranschen som uppfyller högsta tänkbara normer och värderingar: HAM-LOG-GRUPPE Hamburg är den idealiska partnern när det gäller kompetent konsultation och genomförande av krävande projekt för nationella och internationella företag inom logistiksektorn. Partnerföretag profiterar på de tillförlitliga tjänsterna och den kvalificerade personalen inom ramen för legoavtal och avtal om tidsbegränsad arbetskraftsuthyrning med HAM-LOG-GRUPPE. Det engagemang som HAM-LOG-GRUPPE visar för adekvata arbetsvillkor belönas varje år med följande certifikat: ISO 9001 certifierat ledningssystem, granskning av arbetstagares boende enligt DGUV V2 och ArbStättV 4.4 och kontroll av säkerheten och företagshälsovården genom DEKRA.

HAM-LOG-GRUPPE är indelad i fyra affärsområden.

LIVSMEDEL & DRYCKER
INTERNT
INDUSTRI & HANDEL
FACKPERSONAL

FÖRETAGSFILOSOFI

Vår verksamhet och vår väg till en innovationskultur i vår bransch präglas av vår företagsfilosofi, som styr allt agerande inom HAM-LOG-GRUPPE. För detta ändamål har vi definierat sex områden, som vi är engagerade i och som motsvarar den standard vi själva och samarbetet med våra partners och våra medarbetare ska uppnå.

+ Kvalitet

Vi sätter standarder genom effektiv kvalitetsstyrning. Vi åtar oss att alltid möta våra kunders förväntningar.

+ Resultat

Effektivitet och efterlevnad av dessa grundläggande värden är för oss nyckeln till framgång och den standard vi står för.

+ Lojalitet

Vi värdesätter våra kunder, medarbetare och utländska partner och den relation vi har.

+ Respekt

För HAM-LOG-GRUPPE är det mycket viktigt att upprätthålla en mångsidig och positiv arbetsmiljö, resp. främja en öppen dialog och värdesätta personlig och kulturell mångfald.

+ Integritet

Efterlevnaden av etiska normer anser vi vara vår plikt. Vår verksamhet som företag bygger på ärlighet och överensstämmer med gällande lagar.

+ Ansvar

Vi är medvetna om vårt sociala ansvar och delar dessa grundläggande värderingar.

Därvid kontrollerar vi vårt anspråk med följande certifieringar:


dekralogo
Kontroll av säkerheten och företagshälsovården genom DEKRA


iso2_60
ISO 9001 certified Management System

dekralogo

DGUV-V2 och ArbStättV 4.4
godkända bostäder för arbetstagare

 

SOCIALT ANSVAR

En särskild fokus för vår företagsfilosofi riktas på socialt ansvarstagande. Hos våra kunder förflyttas tusentals containrar per månad, flera miljoner kollin 
i månaden kommissioneras och sorteras. Dessa mängder hade inte kunnat hanteras utan de många medarbetarna från det europeiska utlandet. Vi är övertygade om att framgång för kunder och medarbetare endast kan åstadkommas gemensamt. 
En rättvis och respektfull behandling är mycket viktig både för oss, våra utländska partner och kollegor samt våra kunder. Vi känner samma ansvar för både våra egna medarbetare som för de anställda hos våra partner i utlandet och har därför redan från början etablerat höga standarder för samarbetet.

SOCIALT ENGAGEMANG
HÖGA STANDARDER

VÅRA TJÄNSTER

Vårt löfte: Vi hjälper dig som partner professionellt, effektivt och varaktigt med allt som hör ihop med logistik.

Detta innebär att vi utvecklar en gemensam genomförandeplan med klart definierade innehåll när det gäller tjänster och avtal. Därvid profiterar du på vår mångåriga erfarenhet, vårt tillförlitliga arbetssätt och vårt stora partnernätverk.

Vårt anspråk: Motiverade yrkesarbetare tack vare rättvisa arbetsvillkor

Våra kollegor kommer från många olika europeiska länder. Genom fackmässig yrkesutbildning och instruering med bra arbetsvillkor och boendealternativ utöver den lagstadgade minimistandarden kan vi stå till tjänst med nöjda och motiverade medarbetare. För det nya arbetet i ett främmande land står alltid projektledare och förmän till förfogande som kontaktpersoner för alla ärenden. Utöver de yrkesmedicinska kontrollerna, tar vi för varje projekt fram en säkerhetsanalys av arbetsplatsen i samarbete med DEKRA. Våra medarbetare är det värdefullaste vi har.

+ Våra tjänster i korthet

Logistik:

 • Kommissionering (pick-by-voice, pick-by-scanner, pick-by-light)
 • Konfektionering
 • Lastning och lossning av lastbilar och containrar
 • Lagring av varor
 • Varukontroll
 • Uppackning och paketering av varor
 • Konstruktion av displayer och kampanjvaror
 • Märkning / etikettering
 • Sortering av tomma förpackningar
 • Sortering av fulla förpackningar
 • Reparation och bearbetning av lastpallar

Fackpersonal:

 • Lastbilschaufförer
 • Hantverk inom olika branscher
 • Truckförare


PRESS

Läs och informera dig om HAM-LOG-GRUPPE med hjälp av vårt omfattande informationsmaterial för pressen:

 

 

 

Vid alla förfrågningar från pressen kontakta vår agentur Griffel & Co kommunikation:

Griffel & Co Kommunikation GmbH
Magdalenenstraße 42
20148 Hamburg
Tyskland
Kontakt: Janine Griffel
jg(at)griffel-co(dot)com
Tel.: +49 40 60 945 86 00

KONTAKT

HAM-LOG-Gruppe Holding GmbH
Mittelweg 110 b
20149 Hamburg
T +49 40 444 055 60
F +49 40 444 055 620

Kontaktperson:
Mardjan Gerdes, verkställande direktör

Thomas Stokan, verkställande direktör


Skicka oss ett meddelande:

Vi ser fram emot dina frågor och anmärkningar och kommer att höra av oss så snabbt som möjligt.


* = required field