HAM-LOG-GRUPPE

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Silny partner dla pokrzywdzonych dzieci:
HAM-LOG-GRUPPE wspiera Fundację Kinderjahre

HAM-LOG-GRUPPE wspiera Fundację Kinderjahre, która rośnie w siłę pod kierownictwem swojej założycielki Hannelore Lay. Założona w 2004 Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans dzieci – między innymi poprzez przygotowanie odzieży i wyposażenia szkolnego, ale również poprzez wprowadzanie na rynek pracy lub wspieranie rodziców, którzy nie są w stanie samodzielnie utrzymać swoich dzieci. Za swój nieoceniony wkład pani Lay została niedawno wyróżniona Krzyżem Zasługi. Dowiedz się więcej.