DANE FIRMY

end section title
Dane wg § 5 TMG:
HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH
Mittelweg 110 b
20149 Hamburg
T +49 40 444 055 60
F +49 40 444 055 620

Reprezentowany przez:
Prezes zarządu: Mardjan Gerdes, Thomas Stokan

Wpis do rejestru:
KRS: Sąd w Hamburgu
Numer rejestru: HRB 125655
NIP:
NIP wg §27 prawa podatkowego:
DE 815401776

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści
Zawartość naszej strony została stworzona z najwyższą starannością. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność danych. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści umieszczone na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Wg §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania zapośredniczonych lub zapisanych obcych informacji lub do sprawdzania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania użytkowania informacji wg obowiązujących przepisów pozostają tutaj nienaruszone. Tego rodzaju odpowiedzialność jest możliwa do przyjęcia dopiero w momencie rozpoznania konkretnego złamania prawa. Jeśli dowiemy się, że zamieszczone treści są niezgodne z prawem, niezwłocznie je usuniemy.

Odpowiedzialność za odnośniki
Nasza oferta zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, na których zawartość nie mamy wpływu. Z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość obcych stron. Za zawartość linkowanych stron każdorazowo odpowiada stosowny usługodawca. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwego łamania prawa w momencie linkowania. W momencie linkowania obcych stron nie znaleziono na nich treści niezgodnych z prawem. Ciągła kontrola zawartości powiązanych stron bez konkretnych podejrzeń łamania prawa nie jest jednak możliwa. Jeśli dowiemy się, że zamieszczone linki prowadzą do treści niezgodnych z prawem, niezwłocznie je usuniemy.

Prawa autorskie
Treści i dzieła stworzone przez autora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj użytkowania poza zakresem praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone jedynie w celach prywatnych, a nie komercyjnych. W przypadku używania treści nieutworzonych przez operatora strony są respektowane prawa autorskie podmiotów trzecich. Treści należące do podmiotów trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo tego zauważą Państwo łamanie praw autorskich, bardzo prosimy o zwrócenie na to naszej uwagi. Jeśli dowiemy się, że zamieszczone odnośniki prowadzą do treści niezgodnych z prawem, niezwłocznie je usuniemy.

Ochrona danych
Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są zbierane dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres mailowy), następuje to na zasadzie dobrowolności, jeśli tylko jest to możliwe. Te dane nie są przekazywane podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych przez Internet (np. przy komunikacji mailowej) może mieć pewne luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Wykorzystywanie podanych do publicznej wiadomości danych kontaktowych do przesyłania materiałów reklamowych oprócz bezpośrednio zamówionych jest zabronione. Operatorzy stron zachowują sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania wiadomości reklamowych, np. przez wiadomości spam.