LEIDIMO DUOMENYS

end section title
Duomenys pagal Telemedijos įstatymo 5 str.:
HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH
Mittelweg 110 b
20149 Hamburg
T +49 40 444 055 60
F +49 40 444 055 620

Atstovaujama:
Direktorės: Mardjan Gerdes, Thomas Stokan

Registro įrašas:
Registro teismas: Hamburgo apylinkės teismas
Registro numeris: HRB 125655

PVM mokėtojo kodas:
PVM mokėtojo kodas pagal Apyvartos mokesčio įstatymo 27 a str.:
DE 815401776

Atsakomybės atsisakymas

Atsakomybė už turinį
Mūsų puslapių turinys buvo parengtas labai kruopščiai. Tačiau mes negalime atsakyti už turinio teisingumą, išsamumą ir naujumą. Būdami paslaugų teikėjais pagal Telemedijos įstatymo 7 str. 1 dalį esame atsakingi už šiuose puslapiuose pateikiamą turinį bendruosius įstatymus. Tačiau pagal Telemedijos įstatymo 8–10 str. mes, kaip paslaugų teikėjai, nesame įpareigoti kontroliuoti arba pagal aplinkybes tirti perduotą arba įrašytą svetimą informaciją, nurodančią neteisėtą veiklą. Tai netaikoma įpareigojimams šalinti arba blokuoti naudojimąsi informacija pagal bendruosius įstatymus. Atsakomybė už tai yra galima tik nuo sužinojimo apie konkretų teisės pažeidimą momento. Gavę pranešimų apie atitinkamus teisės pažeidimus, šiuos turinius nedelsdami šalinsime.

Atsakomybė už nuorodas
Mūsų svetainėje yra nuorodų į išorinius trečiųjų šalių tinklalapius, kurių turiniui mes neturime įtakos. Todėl mes negalime atsakyti už šį svetimą turinį. Už nurodytų puslapių turinį visuomet atsako atitinkamas puslapių rengėjas arba operatorius. Nuorodų įrašymo metu nurodyti puslapiai buvo patikrinti, ar nėra galimų teisės pažeidimų. Nuorodų įrašymo metu neteisėto turinio nepastebėta. Tačiau nuolatinė nurodytų puslapių turinio kontrolė, nesant konkrečių teisės pažeidimo įrodymų, yra negalima. Gavę pranešimų apie teisės pažeidimus, tokias nuorodas nedelsdami šalinsime.

Autorių teisės
Puslapių operatorių parengtiems turiniams ir darbams šiuose puslapiuose yra taikomos Vokietijos autorių teisės. Dauginimas, perdirbimas, platinimas ir bet koks panaudojimas už autorių teisių ribų galimas gavus rašytinį atitinkamo autoriaus arba rengėjo sutikimą. Atsisiųsti šį puslapį ar pasidaryti jo kopiją galima tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Turiniui, kurį šiame puslapyje parengė ne operatorius, galioja trečiųjų šalių autorių teisės. Visų pirma, trečiųjų šalių turiniai yra žymimi kaip tokie. Jei, nepaisant to, pastebėsite autorių teisių pažeidimą, prašome jį atitinkamai nurodyti. Gavę pranešimų apie teisės pažeidimus, tokius turinius nedelsdami šalinsime.

Duomenų apsauga
Naudotis mūsų tinklalapiu paprastai galima nenurodžius su asmenimis susijusių duomenų. Jei mūsų puslapiuose yra renkami asmeniniai duomenys (pavyzdžiui, pavardė, adresas arba el. pašto adresai), tai vyksta, kiek tai įmanoma, visuomet savo noru. Šie duomenys be aiškaus Jūsų sutikimo nėra perduodami trečiosioms šalims.
Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internete (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga nuo trečiųjų šalių prieigos yra negalima.
Šiuo griežtai neleidžiama trečiosioms šalims naudoti kontaktinius duomenis, paskelbtus laikantis duomenų teikimo prievolės, ne aiškiai pareikalautos reklaminės ir informacinės medžiagos siuntimui. Puslapių operatoriai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų nepageidaujamos reklaminės informacijos, pavyzdžiui, pašto šiukšlių pavidalu, siuntimo atveju.